تاریخ پرواز

گفتگو با دكتر بابایی در برنامه سرزمین من

1403/04/18
|
09:13

دكتر بابایی در این برنامه در مورد چگونگی برخورد ایرانیان با ورود نخستین هواپیما صحبت كرد و گفت :
ما اولین هواپیما را از آلمان می خریم و از همان موقع پای آلمانی ها به ایران باز می شود. او در ادامه افزود : اولین هواپیمایی كه وارد ایران شد یك بلریو 11 بود كه از طریق كشتی به بندر انزلی انتقال داده شد. خلبان كوزمینسكی پس از سرهم كردن قطعات آن به سمت تهران پرواز و با زحمت فراوان در میدان مشق فرود آمد، اما در حین فرود آسیب دید كه توسط تكنسین‌های ارتشی تعمیر شد. میدان مشق محل مناسبی برای پرواز مجدد نبود و خلبان روسی، هواپیما را زمینی به محله قصرقجر منتقل و بعد از گرفتن پول از مردم پرواز‌های نمایشی انجام داد. احمدشاه قاجار با هیئتی از درباریان و خدمتگزاران لشكری و كشوری به محل فرود هواپیما رفته و با آن عكس یادگاری گرفت كه در روزنامه «ایلوستراسیون» فرانسه هم منتشر شد. این هواپیما بعد از چند روز به روسیه بازگشت. دوازده سال بعد از این ماجرا و در سال 1304، ایران برای نخستین بار صاحب هواپیما شد و مسافربری ناوگان حمل و نقل ایران در سال 1304 توسط كمپانی یونكرس در ایران تاسیس گشت.مردم تا آن زمان هواپیما ندیده بودند و آن را چیزی در ردیف موجودات ماورایی می‌دانستند. تا سال‌ها نیز این ترس از پرنده ناشناخته در گوشه و كنار ایران باقی ماند و به تدریج در دهه بیست طیاره نام گرفت.

او همچنین افزود: اولین هواپیما ظرفیت 6 نفره داشت و اولین پرواز با این ظرفیت انجام گرفت.

دسترسی سریع